Personel

W placówce zatrudniona jest wysokokwalifiikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.

PRACOWNICY:


DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

W WOLBROMIU       

Stanisław Tomasz Kołodziej – Dyrektor

Barbara Olewińska - Wicedyrektor

Robert Wójcik - Wicedyrektor

 

DYŻURY DYREKCJI ZSP W WOLBROMIU

w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Mariackiej 28:

w poniedziałek 14.00 - 15.00

 

Nauczycielki pracujące w oddziałach w roku szkolnym 2018/2019:

 3-latki "Pszczółki" -  Anna Głąb, Aleksandra Rams

 3-4-latki "Krasnoludki"Justyna Majda, Aleksandra Rams

 4-latki "Pajacyki" - Marzena Różycka, Agata Maciora

 4-5-latki "Zajączki" -  Lucyna Czerniawska, Agata Maciora

 5-6-latki "Motylki" -  Barbara Pasich, Maria Kantor

 5-latki "Biedronki" -  Anna Wąchal, Maria Kantor

 6-latki "Misie" - oddział w szkole - Danuta Strzałka, Barbara Barczyk - Opiłka

 6-latki "Wiewiórki" - oddział w szkole-  Halina Król, Barbara Barczyk - Opiłka

 religia - siostra Borgiasza

 Język angielski -  Aleksandra Rams - w przedszkolu

 Język angielski  - Maria Chojnacka - Pęgiel  - w oddziale przedszkolnym


 Status zawodowy nauczycieli - nauczyciele dyplomowani i kontraktowi


Pracownicy obsługi:

intendent - Elżbieta Madej

Pomoce nauczycielek:

3-latki - Bożena Hańczyk

3- 4-latki -  Elżbieta Machajska

4-latki - Aneta Seweryn

4-5-latki  - Jolanta Ratuszna

5-6-latki -  Anna Juszczak

5-latki - Dorota Haberka

6-latki 2 oddziały przedszkolne w szkole - Ewa Manjak

kucharka - Grażyna Kucharek

z-ca kucharki - Anna Haberka

pomoc kuchenna - Urszula Stachurska