Personel

W placówce zatrudniona jest wysokokwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.

PRACOWNICY:


DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

W WOLBROMIU       

Stanisław Tomasz Kołodziej – Dyrektor

Barbara Olewińska - Wicedyrektor

 

DYŻURY DYREKCJI ZSP W WOLBROMIU

w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Mariackiej 28:

w poniedziałek 14.00 - 15.00

 

Nauczycielki pracujące w oddziałach w roku szkolnym 2017/2018:

 3-latki "Pszczółki" -  Marzena Różycka, Anna Głąb

 4-latki "Krasnoludki" - Barbara Pasich, Anna Głąb

 3-4-latki "Pajacyki" -  Lucyna Czerniawska, Agata Maciora

 5-latki "Zajączki" -  Halina Król, Agata Maciora

 4-5-latki "Motylki" -  Barbara Barczyk-Opiłka, Justyna Majda

 5- 6-latki "Biedronki" -  Danuta Strzałka, Justyna Majda

 6-latki "Misie" - oddział w szkole - Beata Strojna, Aleksandra Rams

 6-latki "Wiewiórki" - oddział w szkole-  Maria Kantor, Aleksandra Rams

 religia - siostra Denisa

 Język angielski -  Paulina Konieczna

 zaj. logopedyczne -  Urszula Marcinkowska 

pedagog szkolny - Małgorzata Sosnowska 

 Status zawodowy nauczycieli - nauczyciele dyplomowani, mianowani i stażyści


Pracownicy obsługi:

intendent - Elżbieta Madej

Pomoce nauczycielek:

3-latki - Bożena Hańczyk

4-latki -  Elżbieta Machajska

3-4-latki - Aneta Seweryn

5-latki  - Jolanta Ratuszna

4-5-latki -  Anna Juszczak

5-6-latki - Dorota Haberka

6-latki 2 oddziały przedszkolne w szkole - Ewa Manjak

kucharka - Grażyna Kucharek

z-ca kucharki - Anna Haberka

pomoc kuchenna - Urszula Stachurska