Oferta edukacyjna

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,
odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.
Robert Fulghum

 

W naszym Przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

Dostarczamy naszym wychowankom wielu przeżyć, wrażeń i całej gamy uczuć związanych z życiem i działaniem w społeczeństwie.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:

 • Szacunku i akceptacji
 • Indywidualizacji tempa rozwoju
 • Badania i eksperymentowania
 • Wyrażania swoich uczuć.

Działalność dydaktyczna przedszkola wyraża się w procesie kierowania uczeniem się przez dzieci w różnych sytuacjach i okolicznościach z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do podjęcia systematycznej nauki w szkole. Nauczyciel steruje działalnością dziecka przez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi.

Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym określa zadania wchodzące w zakres następujących dziedzin oddziaływania: rozwój mowy i myślenia, aktywność matematyczna, wychowywanie przez sztukę, wyrobienie nawyków pro-zdrowotnych, środowisko przyrodnicze, edukacja regionalna.

Przedszkole przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowania wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża małego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w przedszkolnym życiu. Dbamy o wychowanie dzieci w duchu poszanowania cudzej własności - wdrażamy do troski o zabawki, sprzęty zgromadzone w sali oraz własne przybory. Ukierunkowujemy działania dzieci na przestrzeganie przyjętych norm zachowania.Miś Uszatek zaprasza dzieci do wesołej zabawy i wspólnego poznawania świata


W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele imprez okolicznościowych oraz uroczystości. Bierzemy również udział w licznych wydarzeniach środowiskowych.Kalendarz uroczystości w roku szkolny:

 • Parada na pożegnanie lata 
 • Spotkanie z policjantem - zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa na drodze i w sytuacjach zagrożenia
 • Wycieczka do Izby Regionalnej
 • Sadzenie "Drzewa Pamięci" na placu przy szkole. Spotkanie z leśniczym z Nadleśnictwa Olkusz
 • Uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Andrzejki na ludowo - wspólne zabawy i wróżby przy współudziale uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu
 • Mikołajki
 • Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca "Wolbromiacy"
 • "Według przepisu Babci lub Dziadka" - pieczenie z dziećmi świątecznych pierniczków
 • Zabawa karnawałowa
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego - pożegnanie dzieci idących do szkoły

 Uczestniczymy w akcjach:

 • Sprzątanie świata
 • Święto Ziemi
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia (25 XI)
 • Urodziny Misia Uszatka (6 III)

 Ponadto organizujemy:

 • Dni adaptacyjne dla dzieci i rodziców
 • Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze
 • Odwiedzamy gospodarstwa agroturystyczne, gdzie dzieci uczestniczą w zajęciach np. "Od ziarenka do bochenka", "Wielka praca małej pszczoły"
 • Wyjazdy do teatru do Krakowa
 • Wyjazdy na spektakle teatralne i premiery bajek do Domu Kultury w Wolbromiu
 • Bezpośredni kontakt ze sztuką w wykonaniu profesjonalistów, którzy odwiedzają nas ze swoimi sztukami teatralnymi w przedszkolu
 • Spotkania z ludźmi różnych zawodów m.in. z : policjantem, lekarzem, strażakiem, panią z biblioteki, pisarkami książek dla dzieci

 Systematycznie współpracujemy z:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolbromiu, która zapewnia fachową pomoc naszym wychowankom i ich rodzicom
 • Szkołą Podstawową nr 1 w celu integracji przyszłych i obecnych uczniów
 • Ośrodkiem Zdrowia - w promocji zachowań prozdrowotnych
 • Urzędem Miasta i Gminy - rozbudzanie lokalnego patriotyzmu
 • Komisariatem Policji - propagowanie bezpieczeństwa wśród najmłodszych
 • OREW - w celu integracji dzieci przedszkolnych z niepełnosprawnymi
 • Biblioteką - aby szerzyć czytelnictwo wśród dzieci
 • Przedszkolem nr 11 w Krakowie w ramach Klubu Przedszkoli im. "Misia Uszatka"

 Dzieci uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach artystycznych na terenie przedszkola, miasta, a także o zasięgu powiatowym.