Dla rodziców

 

 Dyżur dyrekcji ZSP w Wolbromiu

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Mariackiej 28 odbywa się dyżury:
Dyrektor Stanisław Kołodziej   -   poniedziałek- 14.00 - 15.00
Wicedyrektor Barbara Olewińska - czwartek - 14.00 - 15.00
Wicedyrektor Robert Wójcik - czwartek 14.00-15.00  (os. Łokietka)

Rada Rodziców

W przedszkolu działa, wybrana spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola Rada Rodziców, w skład której wchodzą:

Przewodnicząca:  Katarzyna Jasińska

Z-ca przewodniczącej: Andrzej Strózik

Sekretarz: Mariola Mogiła

Skarbnik: Magdalena Kulczycka