Dla rodziców

 

 


 


 Dyżur dyrekcji ZSP w Wolbromiu

w Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Mariackiej 28
odbywa się:
poniedziałek- 14.00 - 15.00

Oddaj 1% dla naszego ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W WOLBROMIU.

Jak wypełnić PIT:


1. w RUBRYCE "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1%" WPISZ Numer KRS - 0000052078


2. Kwota 1% odpisu


3. W rubryce "informacje uzupełniające"JAKO CEL SZCZEGÓŁOWY NALEŻY WPISAĆ: 
 ZSP WOLBROM Przedszkole NR1

 Więcej informacji można uzyskać na stronie Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska - www.spsm.edu.pl


Rada Rodziców

W przedszkolu działa, wybrana spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola Rada Rodziców, w skład której wchodzą:

Przewodniczący:  Michał Rusek

Z-ca przewodniczącego: Barbara Żurek

Sekretarz:  Katarzyna Jasińska

Skarbnik:  Anna Rusek