Programy i metody

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci nauczycielki przedszkola pracują w oparciu o programy i metody przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

 • Program wychowania i edukacji przedszkolnej: "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska, wydaw. MAC
 • Roczny program pracy wychowawczo - dydaktycznej przedszkola, który w roku szkolnym 2016/2017 zawiera do realizacji  zadania pod hasłem "Wszystkie dzieciaki kochają psiaki i inne zwierzaki"
 • Dbając o prawidłowe wychowanie najmłodszych realizujemy Program Wychowawczy (autorski program nauczycielek naszego przedszkola),
 • Program adaptacyjny, który pomaga nam w działaniach adaptacyjnych wobec nowych kandydatów na przedszkolaków (autorski program nauczycielek naszego przedszkola),
 • Stosujemy metodę terapii psychoruchowej Weroniki Sherborne,
 • Uatrakcyjniamy zajęcia elementami pedagogiki zabawy,
 • Wykorzystujemy metody aktywizujące i wspomagamy je metodą C. Freineta,
 • Kreujemy rozwój fizyczny dzieci poprzez stosowanie nowych metod - R. Labana i metody Kniessów,
 • Pracujemy metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • W swojej pracy z dziećmi opieramy się również na metodzie, której twórcą jest Paul Dennison i jego żona Gail Dennison (Metoda Dennisona). Jest to element programu Kinezjologii Edukacyjnej Gimnastyka Mózgu
 • Zajęcia z religii opierają się na programie: " W radości dzieci bożych" ks. dr Tadeusz Smiech, wyd. Jedność
 • Zajęcia z języka angielskiego opierają się na programie "Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe" Mariola Bogucka, Dorota Łaś