Programy i metody

W trosce o wszechstronny rozwój dzieci nauczycielki przedszkola pracują w oparciu o programy i metody przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

 • Program wychowania i edukacji przedszkolnej: "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska i W. Żaba-Żabińska, wydaw. MAC
 • Roczny program pracy wychowawczo - dydaktycznej przedszkola, który w roku szkolnym 2018/2019 zawiera do realizacji  zadania pod hasłem:
  - "Piękna nasza Polska cała" 
  - "Kuferek kreatywności Małego Misia" 
   
 • Dbając o prawidłowe wychowanie najmłodszych realizujemy Program Wychowawczy (autorski program nauczycielek naszego przedszkola),
 • Program adaptacyjny, który pomaga nam w działaniach adaptacyjnych wobec nowych kandydatów na przedszkolaków (autorski program nauczycielek naszego przedszkola),
 • Stosujemy metodę terapii psychoruchowej Weroniki Sherborne,
 • Uatrakcyjniamy zajęcia elementami pedagogiki zabawy,
 • Wykorzystujemy metody aktywizujące i wspomagamy je metodą C. Freineta,
 • Kreujemy rozwój fizyczny dzieci poprzez stosowanie nowych metod - R. Labana i metody Kniessów,
 • Pracujemy metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • W swojej pracy z dziećmi opieramy się również na metodzie, której twórcą jest Paul Dennison i jego żona Gail Dennison (Metoda Dennisona). Jest to element programu Kinezjologii Edukacyjnej Gimnastyka Mózgu
 • Zajęcia z religii opierają się na programie:
 • Zajęcia z języka angielskiego opierają się na programie 
 • Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

  Nasze przedszkole i Oddział Przedszkolny we wrześniu przystąpiły do 
  realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska 
  Cała”. Projekt ten jest odpowiedzią na przypadające w tym roku niezwykłe 
  święto – 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

  Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały 
  także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to 
  właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd 
  pochodzi.

  Cele ogólne :
   Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na 
  piękno, folklor i tradycje Polski.
   Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

  Cele szczegółowe:
  Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i 
  Kresów
  Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów Projekt jest zgodny z 
  obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

  Honorowy patronat nad Projektem objęli:
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
  Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,
  Wydawnictwo Edukacyjne MAC,
  Telewizja Łódzka,
  Telewizja Aleksandrowski Kurier,
  Zespół ludowy Rokiczanka.