Opłaty i terminy

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
ZA 3 POSIŁKI - 6,50 zł
ZA 2 POSIŁKI - 5 zł

Bezpłatne zajęcia w przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są w godzinach
od 8.00 do 13.00   
 
Opłata za świadczenia ponad podstawę programową,  za jedną godzinę, wynosi 1 zł
Prosimy rodziców o przestrzeganie godzin pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z deklaracjami na umowie.
ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE DO 10-go KAŻDEGO MIESIĄCA (u pani intendentki)
w godz. 8.00-9.00 oraz 13.00 - 14.00Składka ubezpieczeniowa ( 1 x w roku)

 Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020
 wynosi 40 zł
Składki zbierają rodzice - skarbnicy, poszczególnych grup wiekowych.
Jest to opłata dobrowolna płatna do 15. 10. 2019r.INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI RODZICÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH ZOSTAŁA USTALONA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I WYNOSI:

100 zł


Składki zbierają rodzice - skarbnicy, poszczególnych grup wiekowych, do 15 XI 2019r.