Opłaty i terminy

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:
ZA 3 POSIŁKI - 9 zł
ZA 2 POSIŁKI - 7,50 zł

Bezpłatne zajęcia w przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są w godzinach
od 8.00 do 13.00   
 
Opłata za świadczenia ponad podstawę programową  za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł
Prosimy rodziców o przestrzeganie godzin pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z deklaracjami na umowie.

Opłatę za przedszkole należy uregulować u pani intendentki,  w terminach ustalanych w każdym miesiącu.

Informacja o kwocie do zapłaty będzie podana każdemu dziecku indywidualnie.

 Składka ubezpieczeniowa ( 1 x w roku)

 Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2020/21
 wynosi 40zł. 
Składki zbierają rodzice - skarbnicy, poszczególnych grup wiekowych.
Jest to opłata dobrowolna.INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI RODZICÓW POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH ZOSTAŁA USTALONA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 I WYNOSI:

 


Składki zbierają rodzice - skarbnicy, poszczególnych grup wiekowych, do