Organizacja pracy

 
Prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci
w zadeklarowanych godzinach.
Przedszkole pracuje:

  • Od godz. 7.00 do godz. 15.30- budynek ul. Mariacka 28
  • Od godz. 6.30 do godz. 16.00 - budynek ul. Piłsudskiego 25
  • od godz. 8.00 do godz. 13.00 - realizacja bezpłatnej podstawy programowej

 Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.30

śniadanie - godz.8.45 obiad - godz.11.45 podwieczorek - godz.13.30

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH
3- i 4- LATKÓW


6.30 - 8.00 Swobodne zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Inicjowanie i kierowanie zabawami dzieci, ustalenie najważniejszych zasad i zwyczajów obowiązujących w zabawie. Gromadzenie spostrzeżeń o dziecku, praca indywidualna z dzieckiem.
8.00 - 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
8.30 - 8.45 Doskonalenie czynności samoobsługowych ( czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania).Sprawdzenie obecności.
8.45 - 9.15 Śniadanie
9.15 - 9.20 Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie sali do zajęć.
9.20 - 9.40 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
9.40 - 9.55 Zestaw zabaw ruchowych.
9.55 - 10.15 Zabiegi higieniczne.Przygotowanie do wyjścia na powietrze.
10.15 - 11.30 Zabawy na powietrzu lub w sali, spacery o charakterze kontaktów dzieci z otoczeniem przyrodniczym, społecznym i technicznym. Gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
11.30 - 11.45 Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne
11.45 - 12.15 Obiad
12.15 - 12.25 Przygotowanie do odpoczynku poobiedniego.
12.25 - 13.25 Odpoczynek poobiedni. 
13.25 - 13.30 Przygotowanie do podwieczorku
13.30 - 14.00 Podwieczorek
14.00 - 16.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub na powietrzu, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości.RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH
5- i 6- LATKÓW


6.30 - 8.00
  • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
  • Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
  • Udział dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć zorganizowanych z całą grupą.
  • Wykonywanie zadań indywidualnych.
  • Prace gospodarczo- porządkowe i organizacyjne.
8.00-8.30 Indywidualne rozmowy z rodzicami. Przypomnienie i utrwalenie poprzez np. zabawę dydaktyczną wiadomości i umiejętności zdobytych dnia poprzedniego. Prowadzenie zabaw integrujących grupę, wprowadzenie w tematykę dnia. Ćwiczenia poranne.
8.30 -8.45 Przygotowanie do śniadania. Mycie rąk, sprawdzenie obecności.
8.45-9.15 Śniadanie
9.15-9.20 Zabiegi higieniczne po śniadaniu, przygotowanie sali do zajęć.
9.20-9.50 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające.
9.50-10.05 Zabawy ruchowe.
10.05-10.35 Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.
10.35-11.40 Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy taneczne, ruchowe ze śpiewem. Spacery i wycieczki o charakterze kontaktów dzieci z otoczeniem przyrodniczym, społecznym i technicznym. Zabawy na powietrzu.
11.40-11.45 Przygotowanie do obiadu - zabiegi higieniczne.
11.45-12.15 Obiad
12.15-12.25 Sprzątanie po obiedzie, zabiegi higieniczne.
12.25-13.25 Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek literackich i muzycznych. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.
13.25-13.30 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne.
13.30-14.00 Podwieczorek
14.00-16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe. Zabawy ruchowe, czytanie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne, czynności porządkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.