Rekrutacja

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 

Publikacja list zakwalifikowanych kandydatów  31.03.2022r. (czwartek)     

od godz. 12.00 na stronie : 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom 

(Listy będą również umieszczone w budynku szkoły na ul. Mariackiej 28 

i budynku przedszkola na ul. Piłsudskiego 25)

 

WAŻNE!!! 

Dokumenty POTWIERDZENIE WOLI  (dostępny na witrynie kandydata) oraz KARTĘ INFORMACYJNĄ 

podpisane przez OBOJE rodziców/opiekunów prawnych 

należy dostarczyć do sekretariatu na ul.Mariacką 28  

do dnia 8.04.2022 do godz. 12.00.

 

Godziny pracy sekretariatu: 7.00-15.00

 

-------------------------------

 

 

 

 

Rekrutacja NOWYCH dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/ 2023

 

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu informuje Rodziców, 

       że postępowanie rekrutacyjne

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy ZSP w Wolbromiu 

             będzie prowadzone w formie elektronicznej   poprzez stronę :

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

 

od dnia 7.03.2022r. do 11.03.2022r.

Po zarejestrowaniu się online 

wydrukowane, wypełnione i podpisane przez OBOJE rodziców/opiekunów prawnych  

dokumenty   wraz z wymaganymi załącznikami

należy dostarczyć na os. Łokietka 10 (budynek szkoły - dawne Gimnazjum

 

Jest to konieczny warunek zaakceptowania przez szkołę złożonego przez Państwa drogą elektroniczną wniosku.

 

Godziny przyjmowania dokumentów na os. Łokietka 10

 

7.03.2022r.

poniedziałek

08.03.2022r.

wtorek

9.03.2022r.

środa

10.03.2022r.

czwartek

11.03.2022r.

piątek

8.00-10.00

 

7.00-10.00

 

8.00-10.00

14.00-16.00

 

12.00-15.00 

8.00-10.00

14.00-16.00

 Ostateczny termin przyjmowania dokumentów : 11.03.2022r. do godz. 16.00

 

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Publicznego nr 1 w Wolbromiu i Oddziałów Przedszkolnych przy ZSP w Wolbromiu:

Regulamin rekrutacji do przedszkola


 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 - wniosek - dostępny na witrynie kandydata

- oświadczenie rodziców

- oświadczenie rodzica

- oświadczenie opieka

 - potwierdzenie woli dostępny na witrynie kandydata

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają formularze wniosków  w  Przedszkolu Publicznym nr 1 w Wolbromiu ul. Piłsudskiego 25 lub szkole na os.Łokietka 10 (formularze będą dostępne od  1.03.22), wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają na os. Łokietka 10 (budynek dawnego Gimnazjum).

 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie przeprowadzona poza systemem elektronicznym.