Historia

Przedszkole Publiczne nr 1 w Wolbromiu mieści się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 25 (dawniej Karola Świerczewskiego). Zostało założone w dniu 3 maja 1949 r. przez Koło Ligi Kobiet - w budynku prywatnym, którego część wynajęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wolbromiu i zaadoptowało na potrzeby przedszkolne.

Pierwszą kierowniczką przedszkola została Stanisława Krężel, a następnie funkcję tę pełniła Zofia Kocaj.

W chwili rozpoczęcia swojej działalności do przedszkola uczęszczało 35 dzieci, a w rok później było ich już 80. Było to przedszkole dwuoddziałowe. Od roku 1953 - przedszkole stało się placówką czterooddziałową. Czas pracy i pobyt dzieci w przedszkolu przedłużono do 9 godzin dziennie. Wtedy kierowniczką przedszkola była Janina Synowska.

Od roku 1962 placówką kierowała - Janina Wójcikowska. W latach 1969/70 w przedszkolu został przeprowadzony kapitalny remont - z tego powodu w tym okresie wszystkie dzieci uczęszczały do Przedszkola nr 2 przy ulicy Bocznej w Wolbromiu.

W związku z rozporządzeniem Ministra Oświaty wprowadzonym w 1972 roku, dotyczącym przysyłania dzieci do przedszkola przynajmniej na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole, znacznie wzrosła liczba dzieci w przedszkolu.

W roku 1982 nastąpiła reorganizacja Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2, wówczas to funkcję dyrektora objęła pani Wiesława Kołodziej.

W 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani Janina Dudek, a od roku 1991 funkcję tę pełniła pani Elżbieta Nowak.

W roku szkolnym 1992/93 - w przedszkolu utworzono dodatkowo dwa oddziały przedszkolne dla dzieci z klasy "0", które zostały przeniesione ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Od roku 1997 do 2016  funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani  Barbara Pasich.

19 czerwca 1999 roku odbyły się uroczystości obchodów 50-lecia istnienia Przedszkola Publicznego nr 1 w Wolbromiu. Podczas tej uroczystości nadano przedszkolu imię "Misia Uszatka". Dlaczego właśnie takie imię? - Ponieważ Miś Uszatek jest postacią bardzo bliską dzieciom, popularnym dla dzieci bohaterem literackim. Jest przewodnikiem, który zapoznaje dzieci z ich najbliższym otoczeniem, przyrodą, uczy dzieci nawyków higienicznych czy kulturalnych, obserwacji świata, a także przywiązania do ojczyzny. Jest naszym polskim misiem.
Akt nadania imienia odczytał zastępca burmistrza Ryszard Paciej, a tablicę odsłonił przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Wójcikowski.

Od 1 września 2016 roku , Przedszkole weszło w skład utworzonego przez władze miasta, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, którego dyrektorem został Stanisław Tomasz Kołodziej.

W tym samym czasie otwarto w szkole dwa oddziały dla najstarszych przedszkolaków -grupy "Misie' i "Wiewiórki".

W przedszkolu, przy ul. Piłsudskiego, pozostało 6 oddziałów dla dzieci młodszych.

Przedszkole Publiczne nr 1 jest najstarszą placówką tego typu w mieście, spełniającą rolę wychowawczo-dydaktyczną dla naszych najmłodszych mieszkańców.

Pracowało tu wielu pedagogów wśród których jako najstarszych można wymienić: Zofię Gorgoń, Weronikę Paulewicz, Janinę Wójcikowską. Do grona oddanych swej pracy nauczycieli, przy których wielu mieszkańców naszego miasta stawiało pierwsze kroki na drodze w dorosłość należały też Halina Nowak i Halina Wojdyło.