Klub Przyjaciół "Misia Uszatka"

50 urodziny Misia Uszatka stały się okazją do niezwykłego spotkania. Prawie roczna korespondencja listowna pomiędzy dziećmi z naszego przedszkola pod kierunkiem Anny Głąb, a przedszkolakami z Krakowa zaowocowała pomysłem bezpośredniego poznania się.

W dniach 24-25 03. 2007 r. nauczycielki D. Strzałka i A. Głąb wzięły udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Przedszkoli noszących imię tego sympatycznego i znanego od pokoleń misia. Do Przedszkola Samorządowego nr 11 w Krakowie przybyli pedagodzy z 11 placówek z obszaru całej Polski.

W pierwszym dniu, organizatorki Grażyna Banaczkowska i Lucyna Kopek, powitały przybyłych gości i władze oświatowe, i zapoznały wszystkich z przebiegiem i celami konferencji. W dalszej części poszczególne przedstawicielki przedszkoli przedstawiły prezentacje multimedialne swoich placówek, po czym przystąpiono do opracowania i przyjęcia statutu, logo klubu oraz planu działań dotyczących dalszej współpracy. Jednym z założeń statutu klubu było ustalenie terminu, miejsca i celu następnego spotkania.

Dzień drugi to spacer po Krakowie śladami historii i legend.

W roku szkolnym 2007/2008 II Ogólnopolska Konferencja odbędzie się w Warszawie w Przedszkolu nr 272 pod hasłem "Przygody i wędrówki Misia Uszatka - Jak można i należy pracować z dziećmi na podstawie literatury Czesława Janczarskiego".Nasi przyjaciele z Klubu Przyjaciół Misia Uszatka to:

 1. Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie - http://uszatek.nowadeba.pl
 2. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Słubicach
 3. Samorządowe Przedszkole nr 11 w Krakowie
 4. Przedszkole nr 1 w Nowym Tomyślu
 5. Przedszkole Publiczne nr 15 w Kaliszu http://www.pp15uszatek.prv.pl
 6. Gminne Przedszkole Wiązowa
 7. Przedszkole nr 272 w Warszawie http://www.mazowieckie.edulink.pl/warszawa/uszatek/
 8. Przedszkole nr 2 w Gryfinie
 9. Przedszkole Publiczne nr 6 Ostrzeszów
10. Przedszkole nr 10 w Koszalinie http://www.zachodniopomorskie.edulink.pl/koszalin/uszatek/
11. Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie
12. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie
13. Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Korczynie
14. Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Wolbromiu

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

PRZEDSZKOLI IM. MISIA USZATKA

Organizator: Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka
w Warszawie

Hasło przewodnie:
"Przygody i wędrówki Misia Uszatka" - Jak można i należy pracować z dziećmi na podstawie literatury Czesława Janczarskiego

W dniach 28 - 30.03.2008r. odbyła się w Przedszkolu nr 272 na warszawskich Bielanach II Ogólnopolska Konferencja Przedszkoli im. Misia Uszatka. Uroczystość zorganizowana pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany i przy współpracy Wydziału Oświaty Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany. Celem konferencji, podobnie jak w roku ubiegłym, była integracja przedszkoli noszących imię Misia Uszatka, wymiana doświadczeń w zakresie pracy związanej z naszym patronem, prezentacja działań i osiągnięć poszczególnych placówek oraz zaplanowanie dalszej współpracy. Wśród przybyłych z całej Polski przedstawicieli przedszkoli znalazły się nauczycielki z Gryfina, Kalisza, Korczyny, Koszalina, Krakowa, Legionowa, Nowego Tomyśla, Ostrzeszowa, Słubic, Warszawy, Wiązownej, Wolbromia i Wołomina.

Otwarcia konferencji dokonała pani dyrektor Przedszkola nr 272 w Warszawie, która powitała przybyłych gości i opowiedziała o pomyśle i motywacji do zorganizowania kolejnego ogólnopolskiego spotkania. Nie zabrakło również wierszy, piosenek i tańców w wykonaniu warszawskich przedszkolaków.

Po wysłuchaniu wykładu dr Danuty Grabowskiej z Uniwersytetu Warszawskiego pt. "Czesław Janczarski i jego Miś", uczestnicy konferencji przedstawili prezentacje multimedialne przygotowane przez poszczególne placówki na temat: "Przygody i wędrówki Misia Uszatka. - Jak można i należy pracować z dziećmi na podstawie literatury Czesława Janczarskiego". Kolejnym punktem spotkania były warsztaty: Praca z kartami dialogowymi KLANZA , omówienie wyglądu logo Klubu Przyjaciół Misia Uszatka oraz ustalenie planu działań dotyczących dalszej współpracy. Miłym akcentem corocznych spotkań jest na pewno poznanie specyfiki środowiska, w którym pracują organizatorzy konferencji. W tym roku zaproszeni goście zwiedzili z przewodnikiem Stare Miasto, Łazienki oraz oglądali panoramę stolicy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki.

Miś Uszatek to nie tylko bohater dziecięcych dobranocek, to również patron wielu przedszkoli w całej Polsce. Dlatego przynależność do Klubu Przyjaciół Misia Uszatka, daje nam nauczycielom, możliwość wymiany własnych doświadczeń z zakresu pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym, zdobycie nowych informacji i umiejętności, nawiązanie międzyprzedszkolnych współpracy korespondencyjnych, poznanie specyfiki i orginalności regionów.

 

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZEDSZKOLI

NOSZĄCYCH IMIĘ MISIA USZATKA

odbyła się w dniach 21-22.03.09r. w Przedszkolu Samorządowym nr 3
"Miś Uszatek" w Słubicach

Temat przewodni konferencji:

"Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości, miejsc pamięci narodowej, zabytków"

 

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZEDSZKOLI 

NOSZĄCYCH IMIĘ MISIA USZATKA

odbyła się w dniach 24-25.04.10r. w Przedszkolu nr 2
im. "Misia Uszatka" w Gryfinie

Temat przewodni konferencji:

"Twórczość plastyczno-muzyczna jako obszar zabawy i rozwoju małego dziecka".

 

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRZEDSZKOLI 

NOSZĄCYCH IMIĘ MISIA USZATKA

odbyła się dnia 09.04.11r. w Przedszkolu nr 10 
im. Misia Uszatka w Wołominie

Temat przewodni konferencji:

,,Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kontakt z przyrodą."

 

VI Ogólnopolski Zjazd Przedszkoli

NOSZĄCYCH IMIĘ Misia Uszatka

odbyła się w dniach 11-13 maja 2012r. w Miejskim Przedszkolu nr 8

im. Misia Uszatka - Przyjaciela Przyrody w Żarach

z przewodnią myślą:

„Niech gra muzyka dla matematyka”

 

                                         Statut Klubu Przyjaciół Misia Uszatka

                                                              §1

1. Klub został powołany dnia 24.03.2007 roku na Konferencji Przedszkoli im. Misia Uszatka w Krakowie.

                                                             § 2

1. Nazwa klubu – Klub Przyjaciół Misia Uszatka.

                                                             § 3

1. Klub posiada Logo, którym mogą posługiwać się wszystkie Przedszkola należące do Klubu.

2. Klub zrzesza Przedszkola im. Misia Uszatka z całej Polski. Do klubu może przystąpić każda chętna placówka.

                                                            § 4

1. Celem działalności Klubu jest:
a) integracja placówek przedszkolnych,
b) wymiana doświadczeń wychowawczo - opiekuńczych, dydaktycznych, organizacyjnych,
c) podejmowanie wspólnych działań o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim,
d) promocja działań w środowisku ogólnopolskim.

2. Formy współpracy przedszkoli zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka obejmują działania:
a) kadry pedagogicznej
b) dzieci

                                                           § 5

1. W ramach współpracy klubowej powstaje informator wydawany z okazji spotkania.
2. Wydaniem informatora zajmuje się Przedszkole organizujące zjazd. Materiały do informatora Przedszkola dostarczają trzy tygodnie przed konferencją.
3. Na stronach internetowych Przedszkola współpracujące umieszczają linki, odnośniki do stron innych Przedszkoli zrzeszonych w Klubie Przyjaciół Misia Uszatka.
4. Każde Przedszkole posiada kącik Klubu.
5. Każda grupa przedszkolna danego Przedszkola koresponduje z wybraną grupą z innego Przedszkola zrzeszonego w Klubie, zachowując zasadę ile grup - tyle Przedszkoli.
6. Dzień 26 listopada ogłasza się Dniem Przyjaciół Misia Uszatka. We wszystkich Przedszkolach organizowana jest uroczystość. O godzinie 9.30 zostaje odśpiewany hymn Klubu, wysyłany jest list z okazji święta do wszystkich zrzeszonych Przedszkoli. W dniu następnym wszystkie Przedszkola przesyłają drogą elektroniczną do pozostałych Przedszkoli scenariusz uroczystości.

                                                          § 6


1. Koordynatorem działań klubu jest Samorządowe Przedszkole Nr 11, im. Misia Uszatka w Krakowie, ul. Saska 11, 30-715 Kraków.
2. Koordynatorami regionalnymi są:
a) teren Pomorza – Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Misia Uszatka w Słubicach,
b) teren Środkowej Polski – Przedszkole nr 272 im. Misia Uszatka w Warszawie,
c) teren Południowej Polski – Samorządowe Przedszkole nr 11 im Misia Uszatka w Krakowie.
3. Do zadań koordynatora należą:
a) przyjmowanie informacji, projektów, pomysłów odnośnie zamierzonych działań,
b) powiadomienie pozostałych placówek o przyjętych zgłoszeniach,
c) decydowanie o wyborze miejsca kolejnej konferencji,
4. Do zadań koordynatorów regionalnych należą:
a) przyjmowanie informacji, projektów, pomysłów z terenu własnego regionu, odnośnie zamierzonych
    działań,
b) powiadomienie koordynatora o przyjętych zgłoszeniach,
c) przekazywanie informacji do placówek w regionie,

                                                        § 7


1. Członkowie Klubu Przyjaciół Misia Uszatka spotykają się co roku w kwietniu na Ogólnopolskiej Konferencji.
2. Oferty o chęci zorganizowania następnej konferencji Przedszkola składają w pierwszym dniu zjazdu u dyrektora Przedszkola, które organizuje konferencję.
3. O wyborze placówki decyduje koordynator w porozumieniu z koordynatorami regionalnymi.
4. Przedszkole organizujące konferencję w kwietniu, informuje pozostałych członków Klubu 
o zadaniach i celach konferencji najpóźniej do 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego zjazd.

                                                        § 8


1. Spotkania, konferencje są protokołowane.
2. Przedszkole organizujące konferencję odpowiedzialne jest za sporządzenie protokołu.
3. W ostatnim punkcie konferencji wszyscy uczestnicy konferencji zostają zapoznani z treścią protokołu i podpisują go.
4. Każde z Przedszkoli obecne na konferencji otrzymuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu wraz z listą obecności.