Motylki

 Grupa 5-6-latki "Motylki"

wychowawczyni: Barbara Pasich

Tematy kompleksowe realizowane w miesiącu lutym:

Wiersz do nauki:

Piosenka do nauki: