Misie

Grupa  6-latki "Misie"
 wychowawczyni: Beata Strojna

Tematy kompleksowe do realizacji w miesiącu maju:


PIOSENKA: 

 Wiersz: