Misie

Grupa  6-latki "Misie"
 wychowawczyni: 

Tematy kompleksowe do realizacji w miesiącu wrześniu:


PIOSENKA: 

 Wiersz: