Literackie spotkanie z panią Ewą Stadtmuller

 Każdy dzień w naszym przedszkolu jest wyjątkowy i ciekawy. Tak też było w środę 31 maja kiedy to gościliśmy wybitną i znaną pisarkę bajek, opowiadań, wierszy dla dzieci i młodzieży panią Ewę Stadtmuller.

Pani Ewa najpierw przeprowadziła warsztaty literackie z młodszymi dziećmi, a później ze starszymi. Dzieciuczestniczyły w warsztatach w aktywny sposób. Poznały kukiełki, pacynki i maskotki z „zaczarowanego kufra” pisarki. Słuchały opowiadań o tematyce bajkowych zwierzątek, które wzbogacone były  kolorowymi pacynkami. W czasie spotkania dzieci uczestniczyły w małym teatrzyku kukiełkowym, które razem z autorką wyreżyserowały trzymając pacynki nałożone  na dłonie. Układały również krótkie wiersze z pomocą pani Ewy i odgadywały zagadki. Czas z autorką pięknych książek przeniósł nas do zaczarowanego świata wyobraźni i fantazji.