„Chwile zadumy” – przedszkolaki odwiedzają cmentarz w Wolbromiu.

 

       Listopad to miesiąc pamięci o zmarłych i tych, którzy zginęli w walkach o wolność Polski. Przedszkolaki też o tym wiedzą. Wykorzystując piękną pogodę 4 listopada br. sześciolatki z grup „Misie” i „Wiewiórki” odwiedziły groby żołnierzy polskich poległych w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej. W jesiennym spacerze towarzyszył dzieciom pan dyrektor Stanisław Kołodziej, który nie tylko pokazał najmłodszym groby objęte patronatem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, ale także w krótkich słowach zapoznał ich z historią poległych bohaterów.

Dzieci odwiedziły mogiłę mieszkańców Wolbromia i żołnierzy wojska polskiego poległych we wrześniu 1939r.; grób Michała Dziewanowskiego Rotmistrza I Pułku Ułanów Kresowieckich, Kawalera Virtuti Militari poległego w bojach za ojczyznę 15 marca 1919r.; mogiłę Polaków zamordowanych przez hitlerowców 26 stycznia 1944r. oraz grób 17 żołnierzy radzieckich poległych we wrześniu 1939r. W skupieniu i zadumie złożyły hołd poległym bohaterom zapalając znicze  na ich mogiłach. Była to dla sześciolatków okazja do poznania nie tylko historii naszego miasta, ale także historii walk o niepodległość Polski. Największe wrażenie na przedszkolakach wywarł grób Rotmistrza Michała Dziewanowskiego, który został objęty patronatem naszej szkoły od września br. Na zakończenie wycieczki dzieci odwiedziły także groby byłych pracownic naszego przedszkola.

Spacer alejkami cmentarza był ogromnym przeżyciem, sześciolatki szły skupione i bardzo zaciekawione. Doskonale wiedziały, że w takim miejscu należy zachowywać się cicho i grzecznie.