Bezpieczni na drodze

Przez jezdnię nigdy nie przebiegaj,

choćbyś się nawet bardzo spieszył.

Poszukaj sobie białych pasów,

Tu właśnie jest przejście dla pieszych.”


 Jednym z zadań podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dlatego też 22. IX. 2016r. przedszkolaki spotkały się z przedstawicielem Straży Miejskiej w Wolbromiu. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”. Dzieci z wielkim zaciekawieniem słuchały o pracy strażnika miejskiego. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie strażników. Dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się na  drodze, w domu, w kontaktach z obcymi oraz ze zwierzętami. Nasz gość przeczytał dzieciom wiersz pt. „Pies z ulicy Bałamutów” W. Chotomskiej.