Aktualności

Informacja - strajk nauczycieli

Szanowni Państwo!

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wolbromiu referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem. W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i przedszkolu i trwać będzie do odwołania. 


W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne i wychowawcze nie będą mogły się odbywać.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002r (Dz.U.2003 nr 6 poz. 69 z póź.zm.), informuję Państwa, iż w zaistniałej sytuacji nie mogę zagwarantować Państwa dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, do czego zobowiązuje mnie § 2 w/w rozporządzenia
W związku z powyższym, uprzejmie proszę Państwa o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci.
 
W sytuacji braku takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze. Numer telefonu pod który należy dzwonić: 32 6441104

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Z poważaniem 
Dyrektor szkoły

Stanisław Tomasz Kołodziej