Personel

W placówce zatrudniona jest wysokokwalifiikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad bezpieczeństwem dzieci oraz tworzy klimat sprzyjający pełnemu i harmonijnemu rozwojowi wychowanków.

PRACOWNICY:


DYREKCJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

W WOLBROMIU       

Stanisław Tomasz Kołodziej – Dyrektor

Barbara Olewińska - Wicedyrektor

Robert Wójcik - Wicedyrektor

 

DYŻURY DYREKCJI ZSP W WOLBROMIU

w Szkole Podstawowej nr 1 na ul. Mariackiej 28:

w poniedziałek 14.00 - 15.00

 

Nauczycielki pracujące w oddziałach w roku szkolnym 2019/2020:

 3-latki "Pszczółki" -  Halina Król, Aleksandra Gromadowska

 3-4-latki "Krasnoludki" - Danuta Strzałka, Barbara Barczyk - Opiłka

 4-latki "Pajacyki" - Anna Głąb, Aleksandra Gromadowska

 5-latki "Zajączki" -  Agata Maciora, Marzena Różycka

 5-6-latki "Motylki" -  Aleksandra Rams, Beata Strojna

 4-5-latki "Biedronki" -  Justyna Majda, Beata Strojna

 6-latki "Misie" - oddział w szkole - Lucyna Czerniawska, Marcinkowska Urszula

 6-latki "Wiewiórki" - oddział w szkole-  Anna Wąchal, Barbara Barczyk - Opiłka

 religia (przedszkole) -Edyta Kuś, oddział przedszkolny-

 Język angielski -  Jolanta Haberka - w przedszkolu

 Język angielski  - Maria Chojnacka - Pęgiel  - w oddziale przedszkolnym


 Status zawodowy nauczycieli - nauczyciele dyplomowani i kontraktowi


Pracownicy obsługi:

intendent - Elżbieta Madej

Pomoce nauczycielek:

3-latki - Bożena Hańczyk

3- 4-latki -  Anna Juszczak

4-latki - Aneta Seweryn

4-5-latki  - Dorota Haberka

5-6-latki - Jolanta Ratuszna

5-latki - Elżbieta Machajska

6-latki 2 oddziały przedszkolne w szkole - Ewa Manjak

kucharka - Grażyna Kucharek

z-ca kucharki - Anna Haberka

pomoc kuchenna - Urszula Stachurska

Utworzono: czwartek, 30, sierpień 2012 23:00