Ogłoszenia dla "zerówki" - ul. Mariacka

Oddziały zerówkowe przy szkole na ul. Mariackiej 28 rozpoczynają zajęcia 4IX. Zajęcia będą

odbywać się w salach przedszkolnych w deklarowanych przez rodziców godzinach (dzieci

przedszkolne nie uczestniczą w apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny).

 

Ze względu na prace budowlane, wejście do przedszkola przy ul. Mariackiej

odbywać się będzie głównym wejściem do szkoły.

Nowy rok szkolny

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na terenie przedszkola ,

rozpoczęcie roku szkolnego

odbędzie się 4 IX 2017r.


Spis potrzebnych przyborów dla poszczególnych grup będzie rozdawany 

w  dniu rozpoczęcia przez wychowawców grup.


W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole będzie pracować

w godzinach 6.30 – 16.30