OGŁOSZENIA

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wolbromiu

ZAPRASZA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ

W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

na spotkanie z dyrekcją i wychowawcami klas pierwszych.

 

Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu

na ulicy Mariackiej 28 w dniu 12 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 1800

 

ORAZ RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW 

KONTYNUUJĄCYCH ORAZ PRZYJETYCH DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

na spotkanie organizacyjne.

Spotkanie odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolbromiu na ulicy Mariackiej 28 w dniu 12 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 170

                                                                                          Z poważaniem

Dyrektor ZSP w Wolbromiu 

Stanisław Tomasz Kołodziej

Utworzono: poniedziałek, 28, maj 2018 12:29