Wśród skał i lasów Doliny Wodącej

                                                                                                                                                                                        

             Dolina Wodącej to unikatowy zakątek o pięknych utworach skalnych, jaskiniach, grodziskach wraz z szatą roślinną i zwierzęcą. To królestwo ptaków, nietoperzy, roślinności naskalnej, lasu bukowo- grabowo- modrzewiowego jest ciekawym rejonem dla miłośników przyrody. Mając to na uwadze dnia  22 maja 2015 r.  dzieci z grupy „Misie” wraz z rodzicami wybrały się na wycieczkę do Smolenia.

               Uczestnicy zwiedzili las smoleński, będący pod ochroną,  podeszli pod ruiny zamku, a następnie dotarli do Muzeum Przyrodniczego, gdzie mieli okazję zapoznać się z historią życia na Ziemi w tym rejonie począwszy od prehistorii aż do czasów teraźniejszych. Mogli się też przyjrzeć dawnym strojom i narzędziom. Obejrzeli ekspozycję przyrodniczą, która wzbudziła największe zainteresowanie. Dzieci chętnie słuchały legend i podziwiały różnorodne gatunki ptaków i ssaków, szczególnie wsłuchując się w ciekawostki dotyczące ich trybu życia i zachowania.

                Po wyjściu z muzeum w ramach odpoczynku nadszedł czas na ognisko i pieczenie kiełbasek. Po spałaszowaniu posiłku i zabawach na boisku sportowym wszyscy udali się w stronę wzgórza smoleńskiego. Po drodze mogli podziwiać pomnik przyrody nieożywionej – lipę drobnolistną o obwodzie ponad 3 metrów   objętą ochroną od 1995 roku. 

                 Wrażeń z wycieczki było niemało. Dzieciaki  oprócz tego, iż dowiedziały  się wielu interesujących rzeczy na temat swojej bliskiej okolicy, mogły  również zaspokoić swoją naturalną ciekawość  i aktywność wspinając się po skałkach i obserwując przyrodę. Okazało się, że nie trzeba daleko wyjeżdżać, aby znaleźć coś, co jest piękne i unikalne, że blisko nas znajdują się miejsca warte odwiedzenia, należące do naszej „małej ojczyzny”, które należy doceniać, dbać o nie i je chronić. Niech pozostaną i cieszą oczy następnych, które je będą podziwiać. Jak powiedział nasz papież, Polak, Jan Paweł II:
„Piękno tej ziemi skłania mnie
do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię
Niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”