Książka naszym przyjacielem

                                               

 

„Mam przyjaciela – wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Acha, nie powiem, nie...
z łatwością odgadniecie..."

  
    Jak co roku, w maju zachęcamy dzieci i ich rodziców do zainteresowania się czytelnictwem i wzięcia udziału w  wyjątkowej akcji, wielkiej, bezpłatnej wymiany książek – Drugie Życie Książki.

 

 

 

     Oprócz codziennych zajęć, na których przybliżamy dzieciom etapy powstawania książki i udziału w akcji polegającej na poszukiwaniu nowych właścicieli dla już przeczytanych bajek,  w tym roku zaproponowaliśmy najmłodszym udział w  wydarzeniach jakie  w ramach współpracy z instytucjami z terenu naszego miasta zostały nam zaproponowane.
     W ramach akcji  "Cała Polska czyta dzieciom", najstarsze przedszkolaki udały się do Szkoły Podstawowej nr 1 .Tam, pani dyrektor E. Sojka przeczytała fragment bajki "Ośla skórka" i zachęciła dzieci do poznania całej baśni. Potem obejrzeliśmy przedstawienie "Kot w butach" w wykonaniu uczniów z kółka teatralnego, wśród których było wielu absolwentów naszego przedszkola.
      Wszystkie przedszkolaki uczestniczyły też w specjalnie dla nas przygotowanej lekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie czekały na dzieci Smerfy. Z zapartym tchem (bo oprowadzał nas Gargamel), wszyscy poznawali tajemnicze zakątki, pięknie udekorowanej biblioteki. Tam też dzieci obiecały  czytać i szanować książki.