Aktualności

Lekcja przyrody

Uczmy miłości do przyrody
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły."
                                        Hanna Zdzitowiecka

W dniu 28 listopada br. nasze przedszkole odwiedziła pani leśnik Katarzyna Andruch – Baran z Nadleśnictwa Olkusz. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie do opiekowania i dokarmiania zwierząt i ptaków w okresie zimy, kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody oraz pogłębienie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym.

Pani Kasia z dużym zaangażowaniem opowiedziała przedszkolakom o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówiła o zwierzętach i ptakach zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Pani leśnik zainteresowała najmłodszych swoimi opowieściami wykorzystując prezentację multimedialną, kolorowe zdjęcia oraz gotowe eksponaty. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały kolorowe broszurki o lesie i jego mieszkańcach oraz światełka odblaskowe w kształcie zwierzątek leśnych.

To była udana lekcja przyrody!