Aktualności

Parada uliczna - „Przyroda jest wieczna póki jest bezpieczna”


W celu uwrażliwienia dzieci na problemy ochrony środowiska i poszanowania przyrody dn. 26.09.2017r. nasze przedszkole odwiedził leśniczy Nadleśnictwa Olkusz pan Sławomir Piątek. W ciekawy i przystępny dla dzieci sposób przeprowadził prelekcję na temat tego, jak należy dbać o przyrodę i ją chronić.

Wspomniał także o jesiennych zwyczajach zwierząt i ptaków, oraz o zmianach zachodzących w ich środowisku w różnych porach roku.

Następnie dzieci z wszystkich grup wiekowych ubrane na zielono z transparentami propagującymi hasła ekologiczne na czele z dyrektorem Tomaszem Kołodziejem przemaszerowały ulicami Wolbromia.

Takie zachowania uczą dzieci wrażliwości na piękno otaczającej przyrody i jej szanowania.